Studeren met een functiebeperking

Met een functiebeperking wordt een lichamelijke, psychische of andere blijvende aandoening bedoeld:

 • een visuele, auditieve of motorische handicap
 • een stoornis in taal (bijvoorbeeld dyslexie) en/of spraak
 • een chronische en psychische ziekte 


Voorzieningen

Studeren met een functiebeperking kost vaak extra tijd en energie. Ga na
of in jouw geval extra ondersteuning nuttig en mogelijk is. Je kunt
hierbij denken aan onder andere de volgende voorzieningen: 

 • Persoonlijke aanpassingen
  op aangepaste wijze onderwijs volgen en tentamens afleggen. Maar ook andere voorzieningen zijn mogelijk zoals het gebruik van de lift of van audiovisuele hulpmiddelen om colleges te volgen of
 • Begeleiding door: 
  - Studieadviseurs
  - Studentenpsychologen
  - Studiekeuze/loopbaanadviseurs
  - Buddies
  Studenten met een autisme spectrum stoornis kunnen soms in het eerste jaar van hun studie extra begeleiding krijgen door een buddy. Een buddy is een ouderejaarsstudent van de opleiding die je gaat volgen. Neem voor meer informatie contact op met Fenestra
 • Financiële regelingen 
  vergoeding van extra kosten in verband met studievertraging, aanpassingen, hulpmiddelen
 • Wet- en regelgeving er zijn een aantal financiële regelingen waarop studenten met een functiebeperking een beroep kunnen doen

Advies

Vraag advies bij het informatiepunt voor studenten met een functiebeperking (Fenestra Disability Centre). Het is aan te raden om al een afspraak te maken met een medewerker van Fenestra Disability Centre (FDC) vóór je begint met studeren.
De deskundige medewerkers beschikken over veel ervaring en kennen de  mogelijkheden die er zijn. Zij helpen je graag om een studie aan de Universiteit Leiden mogelijk te maken en met succes af te ronden. Laat je studieadviseur weten dat je om advies hebt gevraagd.
Je kunt ook alvast de brochure downloaden. 
Brochure Studeren met een functiebeperking (pdf).

Protocol studeren met een functiebeperking

Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen de Universiteit Leiden.
Protocol studeren met een functiebeperking

Laatst Gewijzigd: 23-03-2015