Onderwijs- en Examenregeling

Hier staan de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van de opleidingen bij de Faculteit Governance and Global Affairs.
Deze OER-en worden opgesteld volgens artikel 7.13 van de WHW en zijn goedgekeurd door het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad.

OER-en 2016-2017

BacheloropleidingenMasteropleidingen

 

Minor

 

Honours College

OER-en 2015-2016

BacheloropleidingenMasteropleidingen

 

Minor

 

Honours College

OER-en 2014-2015

BacheloropleidingenMasteropleidingen

OER-en 2013-2014

BacheloropleidingenMasteropleidingen

OER-en 2012-2013

BacheloropleidingenMasteropleidingen

OER-en 2011-2012

BacheloropleidingenMasteropleidingen

OER-en 2010-2011

BacheloropleidingenMasteropleidingen

OER-en 2009-2010

BacheloropleidingenMasteropleidingen

OER-en 2008-2009

BacheloropleidingenMasteropleidingen

OER-en 2007-2008

BacheloropleidingenMasteropleidingen

OER-en Faculteiten Universiteit Leiden

OER-en per faculteit van Universiteit Leiden

Laatst Gewijzigd: 06-09-2016