Beleids- en bestuursondersteuning

De bestuurssecretaris adviseert het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad op het gebied van bestuurlijke processen en ondersteunt deze gremia ambtelijk en secretarieel.

Het secretariaat van het Faculteitsbestuur bestaat uit twee personen. Zij ondersteunen de decaan en de portefeuillehouder onderwijs. Ook de portefeuillehouder bedrijfsvoering wordt ondersteund door een directie-secretaresse.

 


Laatst Gewijzigd: 26-11-2015