Faculteitsbestuur

Op deze pagina is informatie te vinden over het taakgebied en de samenstelling van het faculteitsbestuur van Universiteit Leiden, Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA).

Samenstelling

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de faculteit in haar geheel en met het beheer ervan. De belangrijkste taken hierbij zijn het richting geven aan en coördineren en stimuleren van de faculteit als geheel en de verschillende (onderzoeks-)centra in het bijzonder.

Prof.dr. Kutsal Yesilkagit Decaan

Prof.dr. Jos Schaeken Vice-decaan, portefeuillehouder onderwijs en LUCTH

Mw.drs. Jolanda Riel QC Portefeuillehouder bedrijfsvoering

Mw. Marlou Grobben Assessor (student-lid)

Ondersteuning van het interim faculteitsbestuur:

Mw. Anne Christine de Haan LLM
Bestuurssecretaris

Mw. Marie-José van Huffelen
Ambtelijk secretaris

Werkzaamheden

Het bestuur vergadert wekelijks op dinsdag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Anne Christine de Haan.

Agenda's en verslagen

U kunt de agenda's en verslagen openen door op onderstaande links te klikken. Indien u inlogt vanaf een externe computer (geen VUW-werkplek) verschijnt eerst een ULCN-inlogscherm waarop u uw inlognaam en wachtwoord moet invoeren. Alle medewerkers en studenten van Faculteit Governance and Global Affairs hebben in principe toegang tot de agenda's en verslagen van het Faculteitsbestuur. Mocht u als medewerker of student hier niet kunnen inloggen, dan kunt u contact opnemen met Anne Christine de Haan.

Laatst Gewijzigd: 24-03-2016