Leer Edwin Bakker kennen en ontdek hoe terrorisme werkt

Sinds ‘9/11’ houden terroristen ons in hun greep. Hoe voorkomen we een aanslag? ‘Het is belangrijk de angstreactie die volgt op een aanslag te beperken’, zegt hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme Edwin Bakker. Over zijn werk staat nu een webdossier online.

Beter begrip van terroristen

Edwin Bakker

Edwin Bakker

De instortende Twin Towers waren een gruwelijke wake up call voor de wereld. De aanslagen in New York, en later in Madrid en Londen, lieten zien dat terroristen niet alleen nog steeds bestaan maar ook in staat zijn om onze samenleving te raken. Hoe en waarom doen ze dat? En hoe kunnen we hun plannen verijdelen? Bakker en zijn collega's van het Centre for Terrorism and Counterterrorism (Campus Den Haag) zoeken antwoorden op deze vragen. Dankzij zijn werk hebben we een beter begrip van terroristen. Overheden en burgers kunnen zich zo beter weren tegen het onzichtbare gevaar.


Heilige vlag

In een webdossier dat nu online staat biedt Bakker de lezer een fascinerende blik in de wereld van 'foreign fighters' (mensen die  
   
Naar het webdossier van Edwin Bakker
 
  
vrijwillig naar een oorlogshaard vertrekken) en hun radicaliseringsproces. Ook laat hij zien dat niet alleen de terreurdaad zelf, maar ook de reactie van politici op zo'n daad, een golf van angst kan veroorzaken. Het aantal Nederlandse jongeren dat naar Syrië gaat om mee te vechten is aanzienlijk toegenomen. Dat baart zorgen, want deze zogeheten foreign fighters nemen gevechtstraining en ideologie mee als ze terugkeren. Zowel in Europees verband als in opdracht van de Nederlandse regering doet Bakker onderzoek naar deze strijders. Hoe gevaarlijk zijn ze en wat kunnen we doen om dat potentiële gevaar te beperken? Om die vragen te beantwoorden brachten hij en zijn collega's onder meer alle bekende informatie over Europese foreign fighters in kaart.

Angstcultuur

Een rode draad in het werk van Bakker is de impact die terrorisme op de maatschappij heeft. Terrorismebestrijding, zo betoogt hij, heeft twee belangrijke kanten: enerzijds de kans op een terroristische aanslag zo klein mogelijk maken en anderzijds de onrust en angst onder de bevolking zo veel mogelijk reguleren. Bakker vindt dat de overheid een belangrijk rol heeft bij het beperken van de angstcultuur. Die angstcultuur is tegenwoordig makkelijk gemaakt, zegt hij. ‘We leven in een veranderende maatschappij die risico's niet meer zo goed aankan, de zogeheten risk society. Dat is een voedingsbodem voor terrorisme. Zeker een klein land als Nederland gaat way over the top in hun denken over veiligheid en het beperken van risico's. Als er een incident is, is de reactie van de politiek vaak: “dit mag nooit meer gebeuren”. Maar misschien vallen dit soort dingen niet te voorkomen. En wat heb je ervoor over om incidenten te voorkomen? Je maakt jezelf dan zwakker.’

Meer weten?

Webdossier Edwin Bakker

Studeren in Leiden

Bachelor

 
Master

Laatst Gewijzigd: 08-04-2014