Media

U wordt automatisch doorgestuurd. Gebeurt er niets? Naar de nieuwe website

" class="getfive" title=" " alt=" " />

Regelmatig verschijnen wetenschappers van de Faculteit Campus Den Haag in de media. Zij worden gevraagd om vanuit hun vakgebied commentaar te geven op actuele ontwikkelingen. Een kleine selectie van recente media-optredens vindt u op De Campus in de media.

Wilt u deskundigen van de Faculteit Campus Den Haag aan het woord laten in de media? Neem dan voor afspraken of meer informatie contact op met Communicatie en Marketing.Expertise en experts

Zoekt u een deskundige op een bepaald terrein? Bij de Faculteit Campus Den Haag werken wetenschappers met verschillende achtergronden.


Leiden Safety and Security Blog

Het Centre for Terrorism and Counterterrorism (CTC), een expertisecentrum van de Faculteit Campus Den Haag op het gebied van terrorisme en veiligheid, heeft een weblog: het Leiden Safety and Security Law Blog .