Informatie voor docenten

Informatie over zalen, tentamens etc.

Zalen boeken

Roostercoördinatoren van opleidingen vragen de zalen aan via hun eigen Servicedesk in Leiden of rechtstreeks bij de Servicedesk op de locatie zelf  middels het daarvoor bestemde formulier.
Het boeken van zalen bij Faculteit Governance and Global Affairs wordt verzorgd door de Servicedesk op de locatie zelf door het UFB: Servicedesk Stichthage / Servicedesk Schouwburgstraat.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de zalen. Houdt daarbij rekening met de studentenaantallen om te kleine of veel te grote zalen te voorkomen. Alle zaalverzoeken voor het komende collegejaar dienen voor 1 mei bij de betreffende servicedesk binnen te zijn. Wijzigingen in collegedagen en -tijden dienen aan de Servicedesk van de eigen faculteit te worden doorgegeven of als er rechtstreeks een zaal is aangevraagd bij de desbetreffende Servicedesk.
Eventueel nieuwe dagen en tijden dienen middels een nieuw verzoek te worden aangevraagd.

Let op!
De zalen mogen in een andere opstelling worden gezet. Wij verzoeken u vriendelijk de zaal na afloop van uw onderwijs terug te zetten in de opstelling waarin u de zaal hebt aangetroffen. Daarbij ook graag de beamer uitzetten om zo de kostbare lampen te sparen en vanwege brandgevaar.


Tentamens en hertentamens

De tentamens en hertentamens die in Den Haag plaatsvinden dienen door de vakcoördinatoren zelf te worden georganiseerd.
Denk daarbij aan voldoende surveillanten – waaronder ten minste één vakinhoudelijk - bij de (her)tentamens en tentamenpapier.

De hertentamens van de Masters van Rechtsgeleerdheid Staats- en Bestuursrecht en Burgerlijkrecht worden standaard in Leiden afgenomen.

De tentamens van Rechtsgeleerdheid dienen wel te worden afgenomen in Den Haag ongeacht het aantal deelnemers.

Pandinformatie

Faculteit Governance and Global Affairs beschikt over drie panden in het centrum van Den Haag.

Kantoren Stichthage, Julianaplein 10 (boven Den Haag CS), 13de verdieping

De onderwijszalen van Stichthage bevinden zich op de 13de verdieping. Stichthage is bereikbaar via de ingang tegenover de HEMA in de centrale hal van het Centraal Station Den Haag. U kunt zich melden bij de balie.

De docenten dienen tussen 08.30 en 17.00 uur de sleutel van het lokaal bij de Servicedesk op de 12de verdieping op te halen en weer in te leveren. Voor onderwijs na 17.00 uur kunt u ook de sleutel ophalen bij de Servicedesk op de 12e verdieping.

Op de 13de verdieping van Stichthage zijn koffie/thee en fris automaten.

Op de 13de verdieping staan de onderwijszalen direct boven de liften aangegeven. De namen en nummers staan tevens op de toegangsdeuren van de verschillende zalen.

Het pand is geopend van 08.30 tot 19.00 uur en de receptie tot 17.00 uur Gedurende vakantieperiodes kunnen afwijkende openingstijden gelden.

De LU-card heeft u nodig om het pand te kunnen betreden, u houdt de LU-card bij de betreffende detector en kunt u door de tourniquetdeuren het pand in.

Schouwburgstraat 2, 2511 VA, Den Haag

De collegezalen zijn toegankelijk voor docenten door middel van de LU-card. U dient hiervoor de LU-card maandelijks op te laden bij de Receptie Schouwburgstraat.
Mocht de LU-card geen toegang verschaffen kunt u bij de Receptie eventueel een andere toegangspas ophalen om toegang te krijgen tot de collegezaal.

Het kan voorkomen dat ondanks door onze goede zorg de techniek ons in de steek laat. U kunt dan tot 15.30 bij de Servicedesk terecht, zij zullen dan iemand sturen om te helpen.

De fietsenstalling is bereikbaar via de rechterkant van het gebouw en toegankelijk met de LU-card.

Het pand is geopend van 08.00 tot 22.00 uur op ma/do en van 08.00 tot 20.00 op vr. De Servicedesk is geopend tot 17.00 uur. Gedurende vakantieperiodes kunnen afwijkende openingstijden gelden.

Lange Voorhout 44, 2514 EG, Den Haag

Het pand is geopend van ma/vrij: 07.00 tot 20.00 uur.
Deze tijden gelden alleen voor bezoekers met een LU card voor dit pand (medewerkers, docenten); anders 8:30-17:00.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BA International Studies; 070 800 9550.

Catering


Indien u cateringwensen heeft, kunt u gebruik maken van onze cateringdiensten. Hieraan zijn kosten verbonden.

Diefstal of vermissing

Het faculteitsbestuur is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen uit de zalen. Let er daarom op dat bij het verlaten van de zaal tijdens de pauze of  aan het einde van het college, het lokaal op slot is.

Calamiteiten

In de collegezalen hangen instructie wat te doen bij brand.

Helaas zijn er in de collegezalen geen vaste telefoons, waardoor het alleen mogelijk is om d.m.v. een eigen mobiele telefoon het noodnummer te bellen.

Noodnummer Kantoren Stichthage:   071 – 527 1915 
Noodnummer Schouwburgstraat:      071 – 527 1935
Noodnummer Lange Voorhout           071 – 527 1917

Collegezalen

In nagenoeg alle zalen van Faculteit Governance and Global Affairs zijn de volgende voorzieningen aanwezig:
PC, beamer, geluidsinstallatie, whiteboard en/of flipover. In de onderwijszalen op de locatie Kantoren Stichthage bevinden zich starboards. In alle zalen van Faculteit Governance and Global Affairs is een instructie beschikbaar voor het gebruik van de apparatuur.

Bij onze flipovers & whiteboards zijn standaard stiften aanwezig. Mochten deze onverwacht niet werken of toch afwezig zijn kunt u een nieuw pak stiften afhalen bij de Servicedesk.

De computers in de onderwijszalen werken met Microsoft Office 2003. Documenten kunnen geopend worden vanaf zowel CD-rom als USB-stick.

Faculteit Governance and Global Affairs is aangesloten op het VUW-netwerk van de universiteit. Docenten van FSW en W&N welke nog met een eigen omgeving werken kunnen hierdoor problemen ondervinden bij het remote inloggen op hun werkplek in de onderwijszalen. Zorg daarom altijd voor een USB-stick met de bestanden die u tijdens een college wilt gebruiken.

De zalen mogen in een andere opstelling worden gezet. Wij verzoeken u vriendelijk de zaal na afloop van uw onderwijs terug te zetten in de opstelling waarin u de zaal hebt aangetroffen.

Studiemateriaal

In Den Haag is geen repro afdeling.

Aanvraagprocedure syllabi

Vanaf studiejaar 2012-2013 verkoopt de Servicedesk FSW vrijwel geen readers meer. Je kunt ze vanaf 15 augustus a.s. online bestellen (Printing On Demand). Als u als docent een reader wilt samenstellen dient u de volgende stukken bij de Servicedesk FSW in te leveren: 

  • Kopij van de reader
  • Als de reader lang werk bevat:  de PRO Toestemming 
  • Indien er docentexemplaren nodig zijn: het aanvraagformulier docentexemplaren POD 

Wanneer alle gegevens en formulieren correct zijn wordt de syllabus aan de Copy- en Printshop aangeboden voor het printing-on-demand traject.

Klik hier voor meer informatie.

Auteursrecht en Blackboard

Docenten dienen de Blackboard omgeving van het eigen vak zelf bij te houden.

In de link vindt u de te hanteren vuistregels via de UniversiteitsBibliotheek Leiden en een stappenplan bij het gebruik van teksten of anderszins in Blackboard.

Aanbevelingen
Geef altijd de voorkeur aan een link (naar alles wat rechtmatig toegankelijk is):een link kost niks, is heel makkelijk te maken en is ook studentvriendelijk.

LET OP!
Lange overnames in Blackboard moeten beslist worden vermeden: alle kosten van de auteursrechten komen voor rekening van uw Instituut en kunnen niet worden doorberekend aan studenten. De auteursrechten van lange overnames die in papieren readers terecht komen, komen wel voor rekening van de studenten (in de readerprijs). Kies bij lange overnames dus altijd voor een papieren versie.

Wees voorzichtig met de uitgeverslijst, als u toch een pdf wilt opnemen. De uitgeverslijst is voortdurend in beweging. Controleer na verloop van tijd of de toestemmingen op de lijst nog kloppen voor al uw artikelen in Blackboard.

Tel heel strikt het aantal woorden aan de hand van de bijgevoegde telregels van PRO (pagina 5 van dit document). Bij PRO wordt alles met de hand nageteld! Er moet een boete worden betaald wanneer een overname als kort wordt gemeld en uiteindelijk bij controle lang blijkt te zijn.

Heeft u vragen, neem contact op met het in de vuistregels aangegeven telefoonnummer of e-mail adres.

Auteursrecht in de digitale leeromgeving (PDF)

Studenten met een functiebeperking

Een beperking kan het volgen van onderwijs en het maken van tentamens belemmeren.
De student kan het beste direct bij het optreden van vertraging of nog beter, al wanneer vertraging dreigt, contact opnemen met Fenestra Disability Centre, gevestigd in Studentencentrum Plexus. Daar kan gekeken worden welke voorzieningen/regelingen ingezet kunnen worden om de vertraging te beperken of de gevolgen te compenseren.
Meer informatie over studeren met een functiebeperking.

Contactgegevens

 

Servicedesk Kantoren Stichthage 

Locatie:

Stichthage, Koningin Julianaplein 10 (12e verdieping), ingang in de stationshal Den Haag CS.

Openingstijden:

dagelijks van 8.30 - 17.00 uur

Telefoon:

070 800 9502 of 071 527 8202

E-mail:

ServicedeskStichthage@ufb.leidenuniv.nl  

  

 

Servicedesk Schouwburgstraat

Locatie:

Schouwburgstraat 2, 2511 VA, Den Haag

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.30 uur

Telefoon:

070 800 9304 of 071 527 8704

E-mail:

ServicedeskSchouwburgstraat@ufb.leidenuniv.nl

 

 

Receptie Lange Voorhout

Locatie:

Lange Voorhout 44

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 07.00 - 20.00 uur

Telefoon:

070 800 9507

Klachten

Wij doen er alles aan het onderwijs in Den Haag zo goed mogelijk te laten verlopen. Mochten er onverhoopt toch klachten zijn over de zalen, panden of dienstverlening in Den Haag dan kunt u per e-mail contact opnemen met Sophia Hupje, medewerker van de Dienst Onderwijszaken (s.g.h.hupje@cdh.leidenuniv.nl).

Laatst Gewijzigd: 07-12-2015