BKO

Goed onderwijs is van levensbelang voor de Faculteit Governance and Global Affairs. Goed onderwijs geven is een vak op zich.

De kwaliteit van het onderwijs is van essentieel belang voor Faculteit Governance and Global Affairs. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Sinds 2008 hanteren alle  Nederlandse universiteiten de BKO. Een BKO certificaat is een bewijs van onderwijsbekwaamheid en wordt door alle Nederlandse universiteiten erkend.  Onderwijs is een vak dat je moet leren en bijhouden.  De BKO is daarvoor een basis. Het BKO certificaat wordt toegekend aan degenen die universitair onderwijs geven en kunnen aantonen dat ze de basis vaardigheden hebben om studenten op dat niveau te onderwijzen. Meer informatie over de eindtermen van de BKO.

De BKO is verplicht voor alle academische staf met een aanstelling als docent, universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar, met een aanstelling van meer dan 0,5 fte en voor langer dan een jaar. Een BKO certificaat is verplicht voor een vaste aanstelling wordt gegeven of voor promotie naar een hogere schaal.
Maar BKO biedt ook kansen voor degenen buiten deze doelgroep. Het traject kan worden gebruikt om onderwijsvaardigheden te ontwikkelen of om een specifiek aspect verder uit te diepen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Secretaris van de BKO commissie van de faculteit: Leony van der Splinter.


Procedure


Een BKO-traject duurt normal niet langer dan twee jaar en is vaak korter. Faculteit Governance and Global Affairs gebruikt twee trajecten naar het BKO-certificaat. Beide trajecten bestaan uit drie stappen, maar wat in elk traject gedaan moet worden, verschilt. 

  1. Intake: de intake met de secretaris is de eerste stap voor alle BKO-kandidaten. In dit gesprek worden de ervaring en de behoeften van de kandidaat besproken en wordt vastgesteld voor welk traject de kandidaat in aanmerking komt. In geval hier twijfel bestaat, wordt dit in de commissie besproken.
    - Startende docenten: dit traject is voor degenen die nu beginnen met hun onderwijscarrière. Vaak hebben deze kandidaten wel al een paar cursussen als onderwijsassistent gegeven, maar ze hebben nog geen eigen onderwijs ontworpen of een hele cursus alleen gegeven. Dit traject ondersteunt de ontwikkeling van didactische vaardigheden in een individueel maatprogramma en met ondersteuning van een mentor.
    - Ervaren docenten: docenten met 3-5 jaar onderwijservaring in het Hoger Onderwijs direct voorafgaand aan de aanvraag, kunnen kwalificeren voor het Ervaren Docent Traject. Ervaren docenten kunnen direct na de intake aan hun aanvraag gaan werken, maar het is ook voor hen nog mogelijk om verdiepende cursussen te volgen.

  2. Opleidingsplan en Aanvraagdossier: Na de intake wordt voor de startende docent een mentor benoemd. Samen met de mentor schrijft de kandidaat een opleidingsplan waarin onder andere wordt aagegeven welke cursussen de kandidaat gaat volgen, welk onderwijs wanneer wordt verzorgd en hoe de evaluatie en begeleiding zal plaatsvinden. Aan het einde van het traject levert de kandidaat een aanvraagdossier in. Hier vindt u meer informatie over de beschikbare cursussen.
    Ervaren docenten kunnen direct na de intake met hun aanvraagdossier beginnen. Het format voor beide dossiers wordt besproken in de intake.

  3. Beoordeling: De BKO-commissie beoordeelt elke aanvraag om vast te stellen of de eindtermen zijn behaald. Bij een positieve beoordeling adviseert de commissie de Decaan van de Faculteit om de kandidaat te certificeren. Het certificaat wordt getekend door de Vice-Rector Magnificus en de Decaan van de Faculteit. Bij een negatieve beoordeling wordt de kandidaat gevraagd om meer informatie aan te leveren of om bepaalde aspecten verder te ontwikkelen.


Meer informatie over het BKO-stroomschema.

De BKO-Commissie


De BKO-Commissie bestaat uit: 
Prof.dr. Edwin Bakker (Center for Terrorism and Counterterrorism)
Dr. Paul Hudson (LUC The Hague)
Drs. Nikol Hopman (Center for Professional Learning)
Dr. Antoaneta Dimitrova (Instituut Bestuurskunde)

De commissie komt tenminste vier keer per jaar bij elkaar. Aanvraagdossiers moeten tenminste tien werkdagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingeleverd: Leony van der Splinter.

Vergaderdatum Deadline aanvraagdossiers
14 februari 2017 31 januari 2017
18 april 2017 4 april 2017
20 juni 2017 6 juni 2017
26 september 2017 12 september 2017
14 november 2017 31 november 2017

Laatst Gewijzigd: 23-12-2016