Bernard Steunenbergs Haagse jaren: ‘Pionieren en uitproberen’

Met ingang van 2016 legde prof. dr. Bernard Steunenberg zijn functie als vice-decaan van de faculteit en portefeuillehouder onderwijs neer voor een sabbatical. Een terugblik op vier jaar ‘Den Haag’ in vier vragen.

Wat beschouw je als de belangrijkste mijlpaal in vier jaar Den Haag?

Prof. dr. Bernard Steunenberg

Prof. dr. Bernard Steunenberg

Eind 2011 was de Faculteit Campus Den Haag net ontstaan. Het Instituut Bestuurskunde, nog ingekwartierd in het Pieter de la Court gebouw in Leiden, is vanaf januari 2012 onderdeel geworden van deze nieuwe faculteit, welke nog weinig ervaring had met het reguliere onderwijs.

Dat hebben we in de afgelopen jaren opgebouwd, via pionieren, uitproberen en doen. Door richting te geven en ruimte te bieden. Dat is een brede bundel van nogal verschillende activiteiten geworden binnen onze faculteit. Om maar een greep te doen, daarbij kun je denken aan het opzetten van de bestaande onderwijsorganisatie waaronder de facultaire OSC, de invoering van kwaliteitszorg binnen de faculteit met onder meer aandacht voor jaarlijkse programma-evaluaties, het opzetten van de nu zeer succesvolle Engelstalige facultaire honourstrack, het uitbreiden van studentvoorzieningen die straks met de opening van het gebouw Wijnhaven een nieuwe ‘boost’ krijgen. En dat zijn niet de enige activiteiten.

We werken ook aan het introduceren van arbeidsmarkt-oriëntatie voor onze studenten met onlangs een eerste ‘event’, het vernieuwen van onze onderwijsprogramma’s door te leunen op de ervaringen van ons Center for Innovation, maar ook door onder meer gebruik te maken van ICT, en het uitbreiden van ons pallet aan onderwijs waaronder het initiatief voor een nieuwe BA opleiding op het terrein van Security and Global Affairs.

Faculteit Campus den Haag en sinds 1 januari jl. Faculteit Governance and Global Affairs staat daarmee bij externe partners, maar ook de andere Leidse faculteiten, op de kaart. Daarnaast heb ik me ingezet voor een mooie ruimte voor studie- en studentenverenigingen in Den Haag. Een ontmoetingsplaats waar ruimte is voor bijeenkomsten en debat, maar ook voor feesten. Ik hoop dat we met de steun van de gemeente Den Haag zo’n ruimte gaan krijgen om van Den Haag een geweldige studentenstad te maken.


Wat had je nog willen bereiken?

Wanneer je veel energie stopt in de opbouw van de faculteit, leidt dat er onvermijdelijk toe dat minder energie overblijft voor andere prachtige projecten.

Je nam een sabbatical. Waarom werd het tijd voor iets anders?

Het is soms goed de aandacht te verleggen en dat ga ik nu doen.

Hoe vul je je sabbatical in?

De komende tijd zal ik mijn aandacht weer richten op het functioneren van de Europese Unie en de wijze waarop die Unie invloed heeft op ons. Een van de thema’s die meer aandacht zouden moeten hebben is de uitvoering van Europees beleid waarvoor vooral regionale overheden heel veel werk verzetten.

Dat levert ook allerlei problemen op die vaak te maken hebben met het feit dat het beleid op de tekentafel geen rekening houdt met weer ander beleid dat eerder of op een andere tafel is ontworpen. In het kader van dit project wordt tevens een MOOC geproduceerd waarmee meer informatie zal worden verzameld over hoe Europees beleid wordt uitgevoerd en hoe burgers dat ervaren.

Laatst Gewijzigd: 10-02-2016