Leiden Leadership Centre: Lerend Leiderschap in complexiteit

The LLC aims to enhance a better understanding of leadership in complex contexts and to facilitate (future) leaders to learn and act with impact in the face of contextual challenges.

Het Leiden Leadership Centre van Universiteit Leiden - Campus Den Haag verkent nieuwe wegen om de leiderschapsrol in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst. Interdisciplinair en internationaal. In partnerschap met wetenschappers en ervaringsdeskundigen op het gebied van publiek leiderschap en op het snijvlak tussen theorie en praktijk.

Het Leiden Leadership Centre van Campus Den Haag (LLC) is gericht op het leveren van een significante bijdrage aan de kwaliteit van leiderschap. Het centrum streeft naar een verbetering van de leiderschapstheorie en -praktijk via onderzoek, onderwijs en leiderschapsontwikkeling.

Het LLC biedt (toekomstige) leiders een platform voor leren en ontwikkelen, en de mogelijkheden om te experimenteren met anders kijken en anders doen. Verbindend, flexibel en lerend leiderschap is nodig in deze tijden van verandering.

Het LLC opereert in een netwerkomgeving en werkt daarbij samen met partners in diverse disciplines, sectoren, landen en continenten. Het LCC is actief betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van de Annual Conference van de International Leadership Association in Barcelona medio oktober 2015. Daarnaast organiseert de International Leadership Association met regelmaat webinars (www.ila-net.org). Het LLC werkt, als chair van de Public Leadership Group, ook nauw samen met het International Journal of Public Leadership (www.emeraldgrouppublishing.com).   

Een van de initiatieven van het LLC is het 'Learning Leadership Lab'. Dit project is in 2012 gestart, in samenwerking met Professor Keith Grint en Anne Murphy. Het project is gericht op het ontdekken van nieuwe manieren van leiden, begrijpen en leren op het gebied van leiderschap, in samenwerking met senior leiders en academici in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en in internationale netwerken en partnerschappen.

In opdracht van de Algemene Bestuursdienst deed het LLC onderzoek naar toekomstig topambtelijk leiderschap. Het onderzoeksrapport 'Nieuw Publiek Leiderschap: topambtelijk leiderschap in tijden van verandering' is beschikbaar via: www.algemenebestuursdienst.nl.

In 2013 organiseerde het LLC het internationaal congres 'Exploring Leadership Roles for Local Peace and Global Justice', in samenwerking met de International Leadership Association ILA en de gemeente Den Haag. Dit congres heeft het thema Peace Leadership stevig op de agenda gezet en binnen de International Leadership Association is een nieuwe Member Affinity Group Peace Leadership opgericht.

Leiderschap vergt voortdurend leren. Zo ontwikkelt het LLC sinds 2014 jaarlijks een 3-daagse Leadership Summer School voor leidinggevenden van de gemeenten Den Haag en Rotterdam. En in partnerschap met het Nationale Toneel biedt het LLC een masterclass Leadership en Retorica.

In samenwerking met de Honours Academy en met ondersteuning van Sirius, ontwikkelde het LLC een innovatief leiderschapsprogramma: Leiden Leadership Programme (LLP). Dit nieuwe programma is in 2011 voor het eerst van start gegaan en richt zich op excellente Master studenten van verschillende disciplines en achtergronden. Aan het Leiden Leadership Programme werken partnerorganisaties uit de publieke en private sector mee, waaronder AkzoNobel, Rabobank, Ministerie van OCW, Provincie Utrecht, UWV, Vereniging Nederlandse Gemeenten, OXFAM NOVIB en de gemeenten Leiden en Den Haag.

Contact
Mw. drs. Nikol Hopman - Directeur Centre for Professional Learning en Chair 2015 Public Leadership van de International Leadership Association

LLC Fellows
Prof. dr. Keith Grint - Hoogleraar Public Leadership, Warwick University, UK
Prof. dr. Erwin Schwella - Hoogleraar Public Leadership, Stellenbosch University, Zuid-Afrika


Laatst Gewijzigd: 10-12-2015