Kennisnetwerk Collectief Gedrag

Veel landen kenden de afgelopen jaren felle straatprotesten, met verschillende achtergronden en motivaties. Ook in Nederland bestaat het risico op grootschalige ordeverstoringen, al dan niet met maatschappij-ontwrichtende gevolgen. Geweld kan voortkomen uit een gewelddadige subcultuur van hooligans, ontstaan tijdens grote evenementen zoals in Hoek van Holland, schijnbaar spontaan uit het niets ontstaan zoals bij Project X in Haren, of politiek gemotiveerd zijn, zoals tijdens demonstraties. Naast de kleine kans dat conflicten ontstaan, kent ook ieder massaal evenement een risico op ongelukken en gedrag.

Strategie

Hoewel Nederland internationaal een goede reputatie heeft voor wat betreft het niveau van zowel praktische kennis als wetenschappelijk onderzoek op dit terrein, is die kennis gefragmenteerd en ontbreekt het nog te vaak aan samenwerking. Om in die situatie verandering te brengen is een Kennisnetwerk Collectief Gedrag opgericht. Doelstelling is het samenbrengen, delen en integreren van expertise op gebied van collectief gedrag binnen Nederland.

De activiteiten zijn gericht op het samenbrengen, delen en integreren van expertise op gebied van collectief gedrag door:

·         kennisdeling via lezingen/symposia/workshops te faciliteren;

·         de combinatie van kennis en praktijk omtrent collectief gedrag te bevorderen;

·         het interdisciplinair beantwoorden van overkoepelende vraagstukken.

Het Kennisnetwerk Collectief Gedrag vormt een uniek samenwerkingsverband tussen academie, overheid, politie, en onafhankelijke instellingen gericht op onderzoek en advies.


 
Laatst Gewijzigd: 02-09-2015