Over het NVNT

Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme (Universiteit Leiden) heeft in samenwerking met Universiteit Gent besloten het Nederlands-Vlaams Netwerk voor Terrorisme -en Radicaliseringonderzoek nieuw leven in te blazen. Het netwerk werd een aantal jaren geleden opgezet door onder andere Edwin Bakker en Rick Coolsaet. Met de recente doorstart willen de initiatiefnemers zich specifiek richten op het met elkaar in contact brengen van jonge onderzoekers op het terrein van terrorisme, contraterrorisme, radicalisering en polarisering

Met ‘jong’ duiden we niet in eerste instantie op leeftijd, maar op de fase van de wetenschappelijke loopbaan waarin de onderzoekers zich bevinden. Met deze groep willen we spreken over veranderingen in ons vakgebied, hoe wij daar vorm aan willen geven, en over zaken die we tegen komen bij het uitvoeren van veiligheidsonderzoek in de praktijk.