Van intake tot succes

Het duale dissertatie-programma richt zich op de bijzondere omstandigheden en wensen van promovendi die in combinatie met de beroepspraktijk aan een proefschrift of dissertatie willen werken. Bij andere vensters op deze site zijn die beschreven. Omdat de groep van duale promovendi, hun omstandigheden en hun thema’s een grote diversiteit laten zien, en de Universiteit Leiden een kleinschalige en persoongerichte aanpak voorstaat, is het programma vooral op ‘maatwerk’ gericht. Het wordt afhankelijk van de wensen van promovendi en promotores ontworpen en ingevuld. Dat gebeurt binnen enkele hoofdlijnen die hier kort worden genoemd.

Een basale succesfactor voor promoveren is dat de wensen en verwachtingen van de kandidaat-promovendus met diens mogelijkheden overeenkomen. Anders gezegd: kan de universiteit de kandidaat bieden wat zij of hij wil en verwacht, en beschikt de kandidaat over de competenties en mogelijkheden om een onderzoek in samenhang met de beroepspraktijk op te zetten, uit te voeren en uiteindelijk een proefschrift te schrijven. De kandidaat moet een realistisch beeld ontwikkelen van het proces van promoveren: een zwaar en langdurig traject, zeker voor kandidaten die nog geen ervaring hebben met wetenschappelijk onderzoek. Deze ervaring is in de beroepspraktijk niet of in beperkte mate aanwezig. Ook de balans werk-promoveren-privé is een belangrijke factor.

Fasen

Het duale promotieprogramma van het CRK bestaat uit drie fasen:

  • Oriëntatiefase: de fase waarbij de promovendus en het centrum gedurende drie maanden kijken of het duale programma aan wederzijdse verwachtigen voldoet. 
  • Pre-PhD fase
  • PhD fase

Wetenschappelijke omgeving

Een belangrijke taak van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague bij Campus Den Haag is de duale promovendi een thuisbasis te geven. Daarom heeft iedere duale promovendus een eigen werkplek waar zij of hij in alle rust aan zijn onderzoek kan werken. Het Centrum heeft een wetenschappelijke omgeving gecreëerd met o.a. een huisbibliotheek en toegang tot de digitale catalogus van de universiteitsbibliotheek in Leiden. Ook is er een digitale leeromgeving voor de duale promovendi van het CRK. Dit heet Blackboard. Via Blackboard kunnen de duale promovendi allerlei informatie vinden rondom het duale promotietraject, zoals het cursusaanbod, besproken lunchonderwerpen, wetenschappelijke integriteit, een discussieforum en andere handige tips en tools.

Bij het Centrum werken de meeste promovendi gedurende enkele dagen per week aan hun onderzoek en proefschrift. Het is een kleinschalige, gemoedelijke en rustgevende ambiance. Van ’s ochtends acht tot ’s avonds negen kan er gedurende 6 dagen per week gebruik van worden gemaakt. Daarnaast participeren sommige promovendi in de onderzoeksgroep van hun promotor in Leiden.

Binnen het Centrum is er een speciaal opleidingsprogramma opgezet voor duale promovendi. Onderdeel daarvan is de wekelijkse promovendilunch van het CRK. Tijdens deze lunch presenteert een promovendus de vorderingen van haar of zijn onderzoek aan de gehele groep promovendi en de staf van het centrum, of wordt een thema rond onderzoek besproken met de groep. Regelmatig worden daar promotores en andere wetenschappers bij uitgenodigd.

Duale promovendi CRK met de directeur en medewerkers van CRK op 21 januari 2015 bij promotie Pieter Slaman

Duale promovendi CRK met de directeur en medewerkers van CRK op 21 januari 2015 bij promotie Pieter Slaman

Zo komt intervisie tot stand. Op deze manier ontstaat een wetenschappelijke omgeving voor de duale promovendus. De duale promovendi vinden deze ambiance belangrijk. Deze thuisbasis geeft hen de mogelijkheid in een vertrouwde omgeving over hun onderzoek met collega-promovendi en wetenschappers van gedachten te wisselen. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de interactie met hun werk en de gevolgen van de grote tijdsbesteding aan hun onderzoek voor hun privéomstandigheden.

Uit de evaluatie van het verloop van dissertatietrajecten blijkt dat een goede wetenschappelijke omgeving en het participeren in een wetenschappelijke gemeenschap de kans op succes van de promovendus vergroten. Vooral voor promovendi die van buiten de universiteit komen, de zogenaamde buitenpromovendi, blijkt dat gebrek aan zo’n wetenschappelijke ambiance een belangrijke oorzaak van het mislukken van hun proefschrift is. Het alleen thuis op een zolderkamertje werken aan een dissertatie is een idee-fixe. Daarom creëert het Centrum een stimulerende wetenschappelijke omgeving.

Dissertatietraject in vogelvlucht

Lees meer informatie over het dissertatietraject in het stappen-overzicht.

 
Laatst Gewijzigd: 17-04-2015