Dual PhD Class

Er zijn twee wegen in het promotieprogramma van het CRK. Ten eerste kan men op individuele basis deelnemen aan het duale promotieprogramma van het CRK. Daarnaast is er ook de mogelijkheid te participeren in een dual PhD class. Een dergelijke onderzoeksgroep bestaat uit ongeveer vier promovendi die samen werken aan één actueel onderzoeksthema. Onder leiding van een promotor ontwerpen de promovendi een persoonlijk onderzoeksvoorstel en voeren zij dit onderzoek uit. Samenwerking staat hierbij centraal.

De dual PhD class doorloopt dezelfde stappen als elke duale promovendus betrokken bij het CRK. Lopende onderzoeksgroepen zijn de dual PhD class Europa en de dual PhD class Risk Management. Er zijn meerdere dual phd classes in voorbereiding.

 
Laatst Gewijzigd: 23-04-2013