Duaal promoveren

Van intake tot succes

Het duale dissertatie-programma richt zich op de bijzondere omstandigheden en wensen van promovendi die in combinatie met de beroepspraktijk aan een proefschrift of dissertatie willen werken.


Pre-PhD fase

Een kandidaat-promovendus begint bij Centrum Regionale Kennisontwikkeling (CRK) / Dual PhD Centre in de pre-PhD fase. Deze fase start na een intake en positieve beoordeling van de eerste plannen van de kandidaat-promovendus.


Promotor

In de pre-PhD fase zoekt het Dual PhD Centre, samen met de kandidaat, een geschikte promotor en de juiste graduate school. De promotor speelt een cruciale rol bij het werken aan een dissertatie of proefschrift. Onder haar of zijn leiding wordt het dissertatieplan (voortkomend uit het onderzoeksvoorstel) ontworpen, wordt het onderzoek uitgevoerd en wordt het onderzoeksverslag geschreven. De promotor staat borg voor de wetenschappelijke kwaliteit van het werk van de promovendus.


PhD fase

Na de pre-PhD fase kan het dissertatietraject worden doorlopen in gemiddeld drie jaar. U blijft voor de helft van uw tijd beschikbaar voor uw werkzaamheden. De overige 50% wordt besteed aan het promotietraject.


Dual PhD Class

Er zijn twee wegen in het promotieprogramma van het CRK. Ten eerste kan men op individuele basis deelnemen aan het duale promotieprogramma van het CRK. Daarnaast is er ook de mogelijkheid te participeren in een dual PhD class . Een dergelijke onderzoeksgroep bestaat uit ongeveer vier promovendi die samen werken aan één actueel onderzoeksthema. Onder leiding van een promotor ontwerpen de promovendi een persoonlijk onderzoeksvoorstel en voeren zij dit onderzoek uit. Samenwerking staat hierbij centraal.