Doctoraatprogramma Werken en Promoveren

Promoveren is een topprestatie. Promoveren met een baan stelt bijzondere eisen. Het schept unieke kansen. Zeker als het onderzoeksveld van de promotie bewust in de beroepspraktijk wordt gezocht. Deze dynamiek tussen onderzoek en beroep is de rode draad in dit nieuwe duale doctoraatprogramma.

Met participatie van de graduate schools en hoogleraren van de Universiteit Leiden wordt dat bij de Leidse faculteit Campus Den Haag aangeboden. Vijftig (kandidaat)promovendi nemen daaraan nu succesvol deel. Drie deelnemers zijn inmiddels gepromoveerd. Regelmatig voegt zich een nieuwe promovendus bij de heterogene en boeiende groep.

Duale promovendi CRK met de rector magnificus, de vice-rector magnificus, de decaan Faculteit Campus Den Haag en de directeur en medewerkers van CRK

Duale promovendi CRK met de rector magnificus, de vice-rector magnificus, de decaan Faculteit Campus Den Haag en de directeur en medewerkers van CRK

Centrum Regionale Kennisontwikkeling

Duaal promoveren is zeer intensief èn biedt extra kansen. Daarom is voor deze groep deeltijdpromovendi door het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague een speciaal programma ontworpen. Met behulp van dit nieuwe programma werken talentvolle docenten en kenniswerkers uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen samen met een promotor aan een dissertatie in combinatie met hun beroepspraktijk. Deze buitenpromovendus wordt ook wel deeltijdpromovendus genoemd. Het CRK werkt bij dit programma nauw samen met de faculteiten en hoogleraren van de Leidse universiteit. Deze treden als promotor op. Zij vertegenwoordigen de tientallen wetenschapsgebieden van de universiteit en kunnen daarom hun expertise aan promovendi beschikbaar stellen en de meest recente inzichten overdragen. De Leidse hoogleraren zijn wettelijk verantwoordelijk voor het wetenschappelijk niveau van de promoties. Dit programma karakteriseert zich door: intensieve begeleiding, maatwerk en een kleinschalige, persoonsgerichte onderzoeksomgeving.

Meer informatie over het duale promotieprogramma is te lezen onder 'duaal promoveren'.

Missie

Wereld en beroep ontwikkelen zich voortdurend. Lokale en globale invloeden werken daarop in. Nieuwe uitdagingen dienen zich daardoor aan. Dat vraagt om kennis. Het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague verbindt met behulp van onderzoek de dynamiek van de beroepspraktijk met de dynamiek van de wetenschap. Door een duale opzet van werken en promoveren ontstaan nieuwe relaties tussen beroepspraktijk en onderzoek. De onderzoeksvraag vanuit de beroepspraktijk staat daarbij centraal. Intensieve coaching, focus en maatwerk karakteriseren de aanpak. Zo kunnen nieuwe vormen van interactie tussen praktijk en theorie opbloeien. Dat leidt tot nieuwe kennisketens. Een sterkere positie van bedrijven, instellingen, beroepssectoren en regio’s is daarvan het resultaat. De 'regio' staat daarbij voor de 'omgeving' van de universiteit. Deze is altijd dichtbij en ver weg.

U kunt hier brochures downloaden voor meer informatie over Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague. De brochure "Werken & promoveren - de duale promovendus" geeft meer informatie over promoveren bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling. De brochure "Kenniscreatie, werken en promoveren: de duale promovendus" beschrijft het fundament van het Centrum bij Universiteit Leiden - Campus Den Haag. Hiermee is de basis gelegd en kan het bouwen beginnen. Dat doet het Centrum met haar regionale partners: de hogescholen, de Kamer van Koophandel Den Haag en andere kennisinstellingen en - bedrijven in de regio. Een centrale rol daarbij vervult de duale promovendus die een thema uit de beroepspraktijk neemt om onderzoek te doen.

 
Laatst Gewijzigd: 25-09-2014