Promotiecontract

Met de promovendus en werkgever wordt een promotiecontract afgesloten dat afgestemd is op individuele wensen en omstandigheden. Dit maatwerkcontract beschrijft de doelen en het verloop van het duale traject. Het promotiecontract richt zich speciaal op de bijzondere omstandigheden van de duale promovendus. Dit contract vult de algemene regels van het promotiereglement van de Universiteit Leiden aan.

In dit contract wordt ook de financiering van het duale programma beschreven. De kosten zijn afhankelijk van de competenties en kennis van de promovendus, en de aard en duur van het dissertatieonderzoek. Voor verschillende beroepsgroepen bestaan scholings- en onderzoeksfondsen en andere subsidiemogelijkheden waarmee de kosten al dan niet volledig kunnen worden gefinancierd. Het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague adviseert hierbij.

 
Laatst Gewijzigd: 25-09-2014