Over Centrum Regionale Kennisontwikkeling

Doctoraatprogramma Werken en Promoveren

Promoveren is een topprestatie. Promoveren met een baan stelt bijzondere eisen. Het schept unieke kansen. Zeker als het onderzoeksveld van de promotie bewust in de beroepspraktijk wordt gezocht. Deze dynamiek tussen onderzoek en beroep is de rode draad in dit nieuwe duale doctoraatprogramma.


Promotiecontract

Met de promovendus en werkgever wordt een promotiecontract afgesloten dat afgestemd is op individuele wensen en omstandigheden. Dit maatwerkcontract beschrijft de doelen en het verloop van het duale traject. Het promotiecontract richt zich speciaal op de bijzondere omstandigheden van de duale promovendus. Dit contract vult de algemene regels van het promotiereglement van de Universiteit Leiden aan.


Partners

Het CRK werkt samen met kennisintensieve bedrijven en instellingen. Het CRK en partners ontwerpen, werven en bemiddelen bij dissertatieonderzoek. Voor verschillende beroepsgroepen en beroepssectoren bestaan scholings- en onderzoeksfondsen en andere financieringsmogelijkheden.


Tien stappen naar de doctorstitel

Het duale programma voor de deeltijdpromovendus richt zich volledig op de bijzondere situatie en wensen van iedere buitenpromovendus die in deeltijd aan een proefschrift wil werken dat is gericht op een thema uit haar of zijn beroepspraktijk. In de eerste fase van het programma wordt veel zorg besteed aan de begeleiding bij het ontwerp van de onderzoeksopzet, de opleiding en de keuze van een geschikte promotor uit het Leidse corps van 580 hoogleraren . Zo leiden de tien stappen van het duale programma met een hoog rendement naar een mooi proefschrift en een Leidse doctorstitel.