Nieuws

Promotie Hester Diderich-Lolkes de Beer

Op 4 november verdedigde duaal promovenda Hester Diderich-Lolkes de Beer haar proefschrift 'De tection of child maltreatment based on parental characteristics at the hospital Emergency Department’ .


Tweede leenstelsel voor studenten komt eraan

De Eerste Kamer stemde 20 januari in met een nieuw leenstelsel. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat veel studenten in Nederland alleen nog kunnen lenen, constateert promovendus Pieter Slaman. In 1924 koos de regering hetzelfde middel, ook toen om te bezuinigen. Promotie op 21 januari.


Duale promovenda Marieke Kroneman wint Haagse homo-emancipatieprijs

Het peer-to-peer project voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit op het VMBO, onderdeel van het promotieonderzoek van Marieke Kroneman heeft de John Blankensteinprijs 2014 gewonnen. De prijs benadrukt de emancipatie en participatie van lesbische, homo, bi en transgender (lhbt) personen in Den Haag. Dit jaar staat het belang van veiligheid en voorlichting op school centraal. Op 12 december heeft Marieke deze prijs gekregen uit handen van wethouder Baldewsingh.


National PhD Day bij Faculteit Campus Den Haag

Promovendi uit alle wetenschapsdisciplines bezochten op vrijdagmiddag 21 november 'National PhD Day', die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd door het Promovendi Netwerk Nederland, bij Faculteit Campus Den Haag. Er waren allerlei interessante workshops te volgen, er was een informatiemarkt, en er was een discussie met Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Opening CRK academisch jaar

Bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague werd op vrijdag 5 september het academisch jaar 2014-2015 geopend. Prof. Joris Voorhoeve sprak hierbij over de relatie tussen wetenschap en beleidspraktijk.


Opening Kees Schuyt handbibliotheek

Prof. dr. mr. Kees Schuyt schonk in 2013 een deel van zijn wetenschappelijke literatuur aan het Centrum Regionale Kennisontwikkeling van Faculteit Campus Den Haag. Hiermee werd het mogelijk om een handbibliotheek voor de duale promovendi van het centrum in te richten. Deze werd op 6 september 2013 officieel geopend.


Verslag netwerkbijeenkomst Wetenschap en Markt: Universiteit en Haags bedrijfsleven, een gouden combinatie

Op dinsdagmiddag 1 oktober 2013 vond de bijeenkomst Wetenschap en Markt "Universiteit en Haags bedrijfsleven" plaats. Sinds de start in 1999 heeft Campus Den Haag zich ontwikkeld tot een belangrijke partner bij de ontwikkeling van de Haagse regio. Op 1 oktober werd stilgestaan bij de impact van Campus Den Haag voor de stad, bij regionale kennisontwikkeling en bij de samenwerking met ondernemers.


Vijftigste duale promovendus en twintig promotores

Ries Kamphof is de vijftigste duale promovendus van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling (CRK) bij Faculteit Campus Den Haag. Zijn onderzoek richt zich op internationale samenwerking en de Europese Unie. Dat is ook het thema van zijn onderzoeksfunctie bij het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking NCDO in Amsterdam.


Werken & promoveren: Onderzoeker-docenten Risk Management (3)

De Academie voor Accounting en Financial Management van De Haagse Hogeschool is op zoek naar drie onderzoeker-docenten Risk Management. Deze duale functie is samen met het Centrum Regionale Kennisontwikkeling ontwikkeld. Het is een unieke aanpak die voortkomt uit de intensieve samenwerking tussen de hogeschool en universiteit. Het is de eerste keer dat deze duale functies beschikbaar komen. De docent gaat onderwijs geven bij de hogeschool en combineert dat met het werken aan een proefschrift. Dat leidt tot de doctorstitel bij de Universiteit Leiden. 


Werken & Promoveren: Dual PhD class Europa. Vier promovendi gezocht

Prof. Dr. Bernard Steunenberg , Jean Monnet Ad Personam Chair, en het Centrum Regionale Kennisontwikkeling van de Faculteit Campus Den Haag roepen professionals uit de beroepspraktijk op voorstellen in te dienen voor een duaal dissertatietraject. Vanuit meerdere disciplines zullen vraagstukken rondom Europa in een heterogene research class worden onderzocht.


Duale promovenda Larissa Koupriouchina ontvangt NWO subsidie

Duale promovenda Larissa Koupriouchina , research fellow en senior lecturer in Finance and Accounting bij de Hotelschool Den Haag, heeft samen met haar hogeschool en onze universiteit een NWO promotiebeurs voor leraren van 130.000 euro binnengehaald. Dat stelt haar in staat haar promotieonderzoek naar mens-computer interactie in de hotelindustrie voort te zetten. Prof. dr. Jan Adriaanse  is haar promotor.


PhD Ceremony Wilfred Rachan 12 September 2012

At Wednesday 12 september 2012, Wilfred Rachan received his doctoral degree at the PhD ceremony in Leiden. His research is about the effects of collaborative supply chain solutions on strategic performance management. During the dissertation process he was involed in the Dual PhD Centre of Campus The Hague, Leiden University. His promotor is prof. dr. Hans Borgman. Below, he describes his experiences of the PhD ceremony.


Promotie! De eerste duale promovenda behaalt doctorstitel.

Op 11 september promoveerde Margriet Krijtenburg op haar onderzoek naar Robert Schuman, de grondlegger van de Europese Unie (EU). Krijtenburg is de eerste duale promovendus van de Universiteit Leiden. Ze volgde haar duale traject bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling van de Faculteit Campus Den Haag. Haar promotor is prof.dr. Paul Cliteur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hieronder doet zij verslag van de promotieceremonie.