Model onderzoeksvoorstel

Voor het ontwerpen van uw dissertatievoorstel in de pre-PhD fase gebruikt u bijgevoegd model.

  • Dit document bevat een model voor het ontwerp van een duaal dissertatievoorstel. U kunt de kopjes letterlijk overnemen in uw voorstel. Graag paginanummers gebruiken.
  • Dit model kan tevens al behulpzaam zijn in het beginstadium van het promotietraject, bij het ontwerpen van de startnotitie. Vanzelfsprekend kan het dan beperkt worden ingevuld en blijven sommige stukken leeg.
  • Beschrijf zo kort en bondig mogelijk uw ideeën van dit moment. Vanzelfsprekend zijn deze in dit stadium nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Bij duale promovendi komt vaak voor dat de onderzoeksvraag vanuit de beroepspraktijk in dit stadium niet zomaar gekoppeld kan worden aan een wetenschapsdiscipline en/of promotor. Daarom heeft het CRK de taak dit in de loop van het proces met de kandidaat verder uit te werken.
  • Het voorstel mag in het Nederlands of Engels worden ingediend.
  • Voor de uitwerking van het onderzoeksvoorstel geldt een maximale omvang van 3000 woorden.
  • Het dissertatievoorstel kan worden ingediend bij Dr. Adriaan in ’t Groen MPA, directeur Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague, door het te mailen naar crk@cdh.leidenuniv.nl.
  • In de fase van het ontwerpen van uw onderzoeksvoorstel kunt u een oriënterend gesprek voeren met Adriaan in ’t Groen. Daarvoor is nodig een eerste idee of korte weergave van uw conceptonderzoeksvoorstel van tenminste enkele pagina’s (ook daarvoor kunt u dit model (gedeeltelijk) benutten), uw CV en een eerder geschreven wetenschappelijk stuk (zie ook III. bijlagen). Voor het maken van een afspraak, ga naar contact.

 
Laatst Gewijzigd: 27-10-2014