Kwaliteitsstandaard duaal promotieprogramma

Deze kwaliteitsstandaard wetenschappelijke integriteit beschrijft de werkwijze van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague voor de bewaking van de wetenschappelijke kwaliteit binnen de onderzoeksprojecten van duale promovendi.

Het uitgangspunt van deze kwaliteitsstandaard is het promotiereglement van de Universiteit Leiden en alle andere richtlijnen en/of standaarden die de Universiteit Leiden in dit kader vaststelt. De promotor leidt het promotieproces. Hij of zij is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de kwaliteit van het promotieproces. Deze standaard voor duale promovendi is aanvullend daaraan.

De kwaliteitsstandaard is op 17 juni 2013 vastgesteld door het Faculteitsbestuur van Campus Den Haag.

 
Laatst Gewijzigd: 25-09-2014