Relevantie van Centre for Global Affairs

Het vakgebied van internationale betrekkingen wordt steeds complexer. Vraagstukken hebben een toenemend internationaal karakter. Financiële en economische dimensies spelen een steeds belangrijkere rol in het internationale krachtenveld. Bovendien staan veiligheidspolitieke vraagstukken nimmer op zichzelf.

Ad hoc diplomatie

De internationale wereldorde is de afgelopen decennia in rap tempo veranderd. Het traditionele “Westen” maakt niet langer meer alleen de dienst uit. De huidige internationale besluitvorming is echter nog altijd primair gebaseerd op traditioneel Westerse leest. Daarin hebben de landen die zijn uitgegroeid tot bepalende medespelers op het internationale toneel, geen tot weinig invloed. Hierdoor vindt er momenteel veel ad hoc diplomatie plaats. Deze ontwikkeling ondermijnt het belang van een op regels gebaseerd internationaal systeem.


Trends en ontwikkelingen

Evenals in de meeste ontwikkelde westerse landen, dient de Nederlandse overheid in toenemende mate de globale ontwikkelingen incorporeren in het nationale beleid. Nationale staten zijn nog steeds relevante spelers op internationaal vlak. Er zijn echter ook vele andere en uiteenlopende regionale en mondiale organisaties die in deze ontwikkelingen proberen orde te scheppen. Bovendien vindt er een stroomversnelling plaats in het denken over nieuwe samenwerkingsvormen. De publieke en private sector zijn voortdurend met elkaar in dialoog over een juiste balans tussen o.a. ontwikkelingshulp en de bevordering van grensoverschrijdende handel. Bestuurlijke vraagstukken met betrekking tot binnenlandse politiek, kennen een toenemend internationaal karakter. Het centre spitst zich toe op het benoemen en analyseren van dit soort trends en ontwikkelingen.

Laatst Gewijzigd: 06-02-2015