Introductie Centre for Modern Urban Studies

Het Centre for Modern Urban Studies (MUS) is een multidisciplinair wetenschappelijk instituut dat onderzoek doet naar de veranderingen in hedendaagse grote steden. Deze veranderingen op sociaal-cultureel, economisch, juridisch en technologisch gebied hangen op complexe wijze met elkaar samen.

Brede benadering

Het is nauwelijks mogelijk om vanuit één enkelvoudig wetenschappelijke discipline greep te krijgen op vraagstukken van stedelijke ontwikkeling, zoals migratie, sociale cohesie, stedelijke herstructurering, sociaal-economische verschillen, ontwikkeling van de kenniseconomie en internationalisering.
Deze thema’s vragen om een brede benadering. Het Centre for Modern Urban Studies voorziet in deze behoefte, door vanuit Universiteit Leiden - Campus Den Haag een wetenschappelijk kenniscentrum te ontwikkelen dat Haagse ontwikkelingen, en recentelijk ook ontwikkelingen in andere Nederlandse steden, bestudeert vanuit een vergelijkend perspectief.


Ambities

Het MUS wil uitgroeien tot een multidisciplinair instituut, waarbinnen wetenschappers van de Universiteit Leiden samenwerken met andere academische partners op het terrein van onderzoek en onderwijs over stedelijke ontwikkelingen.
In het verlengde daarvan wil het MUS praktische kennis beschikbaar stellen aan lokale partners, zowel de gemeente Den Haag als maatschappelijke organisaties. Voorbeelden zijn woningbouwcoöperaties, zorg- en welzijnsinstellingen, maar ook archieven, onderwijsinstellingen en musea.

Contact

Het Centre for Modern Urban Studies is gevestigd op locatie Lange Voorhout te Den Haag.


Bezoekadres:
Lange Voorhout 44
2514 EG Den Haag

Postadres:
Universiteit Leiden - Campus Den Haag
Postbus 13228
2501 EE Den Haag Routebeschrijving

 
Laatst Gewijzigd: 29-11-2013