De Campus in de media

U wordt automatisch doorgestuurd. Gebeurt er niets? Ga naar de website

Minister Jet Bussemaker

Minister Jet Bussemaker

Wetenschappenlijk onderzoek toont aan dat overheidshervormingen, zoals het voorstel van de minister om MBO-instellingen te decentraliseren, veelal worden gekenmerkt door een maakbaarheidsgedachte die weliswaar ambitieus is, maar weinig realistisch. In de praktijk blijken kleinschalige hervormingen een grotere kans van slagen te hebben dan ambiteuze, veelomvattende hervormingsprogramma's. Bovendien leert de geschiendenis dat organisaties constant schipperen tussen organisatievormen, omdat neveneffecten van een bepaalde keuze herhaaldelijk over het hoofd worden gezien. Tot slot blijkt uit recent onderzoek dat hervormingen die zich uitsluitend richten op structuren, systemen en budgetten zelden doeltreffend zijn.

Daarom adviseert Van der Voet: kies voor een organisatievorm (inclusief alle voor- en nadelen), hou daar voor de lange termijn aan vast, en geef medewerkers de rust en ruimte om deze organisatievorm in de praktijk te laten werken.


Joris van der Voet

Joris van der Voet

Joris van der Voet

Joris van der Voet is werkzaam als Universitair Docent binnen het Instituut Bestuurskunde. Zijn onderzoek richt zich primair op publiek management, verandermanagement, leiderschap, motivatie en cutback management.


Lees het stuk hier:

'Richt je op de mensen, niet op de structuur'  in de Volkskrant, 27-11-2015


Boek over joods Scheveningen in het nieuws

Onlangs verscheen het boek ‘Hier woonden wij, Hoe een stad zijn joodse verleden herontdekt’ van hoogleraar Sociale Geschiedenis Wim Willems en historica Hanneke Verbeek. Hieronder een greep uit de media die de afgelopen tijd over de publicatie berichtten.


Daan Weggemans over recidive en re-integratie van jihadistische ex-gedetineerden

Terrorismedeskundigen Daan Weggemans (Universiteit Leiden) en Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht) onderzochten de wijze waarop gedetineerden met een jihadistische achtergrond in de samenleving terugkeren. Uit het onderzoek blijkt dat het re-integratieproces van dergelijke gedetineerden vaak niet soepel verloopt. Hun conclusies staan beschreven in een nieuwe publicatie "Na de vrijlating".


De groei van de Campus Den Haag

De Campus Den Haag begon in 1999 met haar eerste activiteiten. Sindsdien heeft de campus een bewonderingswaardige groei meegemaakt: vanuit het niets naar drieduizend studenten en vijf vestigingen. De lokale krant Den Haag Centraal wijdt er een artikel aan met de titel: "Campus Den Haag: veel plannen en een nieuw hoofdkwartier".