Medewerkers

LUCRIS

Instellingen in het hoger onderwijs dienen hun onderzoeksoutput te registeren en te rapporteren ten behoeve van evaluatie door en verantwoording aan verschillende instanties zowel intern as extern. De Leidse Universiteit hanteert hiervoor het 'Leiden University Current Research Information System' (LUCRIS).


Controle stichting PRO

In het derde kwartaal van 2015 (vanaf 1 juli) controleert Stichting PRO het werkelijk gebruik van digitale materialen in de digitale leeromgeving (Blackboard) van 2014-2015. Stichting PRO is het administratiekantoor voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs. Bij de controle zal zij zich beperken  tot teksten en eventueel afbeeldingen die daarin voorkomen.


Algemene informatie voor medewerkers

Het Instituut Bestuurskunde is onderdeel van de Faculteit Governance and Global Affairs. Op deze pagina staan een aantal nuttige links naar de webpagina van de Faculteit Governance and Global Affairs.


BKO

Goed onderwijs is van levensbelang voor de Faculteit Governance and Global Affairs. Goed onderwijs geven is een vak op zich.


Facultaire gedragscode

De Faculteit Governance and Global Affairs streeft ernaar een ‘inclusieve’ cultuur te zijn. Daarvoor hanteert zij een gedragscode.