Welkom

Welkom bij de Faculteit Governance and Global Affairs, één van de 7 faculteiten van de Universiteit Leiden. Geworteld in de academische traditie werken onze studenten en onderzoekers samen met nationale en internationale partners aan nieuwe inzichten en oplossingen voor hedendaagse vraagstukken op het snijvlak van politiek, bestuur en internationaal recht.

Nieuwe website

Je bezoekt momenteel de oude website van de faculteit. Ga naar de nieuwe website voor meer informatie.

Nieuws en agenda

U wordt automatisch doorgestuurd. Gebeurt er niets? Ga naar de website

Het College van Bestuur heeft besloten prof. dr. Kutsal Yesilkagit met ingang van 1 januari 2016 voor een periode van 3 jaar te benoemen tot decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs.

Kutsal Yesilkagit, hoogleraar of International Governance,  werd 1 mei 2015 reeds benoemd tot interim decaan en behield daarnaast zijn positie als Wetenschappelijk Directeur van het Instituut Bestuurskunde. Met ingang van 1 januari 2016 zal Kutsal Yesilkagit zijn functie Wetenschappelijk Directeur van het Instituut Bestuurskunde neerleggen.


Wim Willems krijgt titel ‘Ere Polonus’

Historicus en hoogleraar Wim Willems is bekroond met de titel Ere Polonus voor zijn inzet om het beeld van Polen in Nederland te nuanceren. De verkiezing, een initiatief van Stichting Polonus, heeft als doel de positieve invloed van de Poolse gemeenschap in Nederland te belichten.